Odrodzenie duszy – karty do medytacji i kontemplacji z mantrami

odrodzenie duszyODRODZENIE DUSZY
karty do medytacji i kontemplacji z mantrami

Joe Hardy

Opis kart: Zestaw kart z mantrami pomagający osiągnąć stan duchowego i umysłowego wyzwolenia oraz wewnętrznej harmonii i oczyszczenia. Mantrą może być jedno lub kilka świętych słów o potężnej mocy duchowej. Każda z nich stanowi swoistą bramę do ludzkiej psychiki i posiada zdolność oddziaływania na nasze życie. Mantra jest też rodzajem mistycznej inicjacji przekazywanej przez mistrza uczniowi. Pracując z mantrami można osiągnąć stan duchowego i umysłowego wyzwolenia. Praktyka ta harmonizuje wewnętrznie i oczyszcza, prowadząc ostatecznie do Oświecenia.

Kim jest autor Joe Hardy?
Znany i ceniony na całym świecie terapeuta, mistrz jogi i medytacji. Opracował technikę świadomego oddychania, w której wykorzystuje działanie naprzemiennych rytmów oddechowych. Spędził dwadzieścia lat w Indiach. Pracował jako wolontariusz z Matką Teresą, przebywał w aszramach największych mistrzów naszych czasów, medytował w odosobnieniu w Himalajach. Dostosował mądrość Wschodu do potrzeb niecierpliwego, żyjącego w pośpiechu człowieka Zachodu. Stworzył własną szkołę o wykształcił wielu trenerów na całym świecie. Na stałe mieszka w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Od 12 lat prowadzi w Europie i w Ameryce kursy i warsztaty oraz indywidualne sesje terapii.