Prawda kręgów w zbożu

Prawda kręgów w zbożu
Janosh sprawia, że sztuka tworzenia kręgów zbożowych staje się żywa! Ten holenderski artysta w sposób natchniony tworzy grafiki komputerowe, bezwiednie oddając kształty i formy kręgów zbożowych. Celem Janosha jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców, aby wszyscy oni mogli doświadczyć oddziaływania sztuki pochodzącej z innego wymiaru. Tajemnica kręgów zbożowych od lat fascynuje tysiące ludzi. Podsyca duchową debatę, badania naukowe i różnego rodzaju spekulacje.
Każdego roku pojawia się około stu nowych kręgów zbożowych, głównie w Zjednoczonym Królestwie. Docierają one także do Janosha, ale w innej formie. Pojawiają się w jego umyśle jako trójwymiarowe obrazy wraz z objaśnieniami, które przekształca on w grafikę komputerową. Tak powstają intrygujące hologramy, które – jak się okazuje – dokładnie odzwierciedlają kształty poszczególnych kręgów zbożowych. Gdy Janosh zaczął pracować nad swoimi hologramami, w ogóle nie wiedział o istnieniu zjawiska kręgów! Każdy krąg zbożowy zawiera inny kod, odpowiadający konkretnej części naszej świadomości. Każdy hologram ma własny tytuł, na przykład „Otwartość”, „Integracja”, „Iluzja” etc.
Według Janosha kręgi, które pojawiają się ostatnimi czasy, są początkiem nowego poziomu komunikacji za pośrednictwem zapisanego w nich kodu. Różnorodne formacje kręgów zbożowych pojawiają się po to, aby nas przebudzać i stymulować. Większość kręgów przybiera bardzo złożone formy – formy Świętej Geometrii, która spełnia rolę doskonałego narzędzia komunikacji, gdyż zawiera więcej potężnych symboli niż jakikolwiek język pisany.
Formy Świętej Geometrii są rozpoznawalne dla podświadomości każdego człowieka, niezależnie od tego, jakim mówi on językiem. W ciągu ostatnich kilku lat zaczęły się pojawiać coraz bardziej skomplikowane kręgi zbożowe. Jednym z powodów tego zjawiska jest duchowy rozwój świadomości rodzaju ludzkiego. Jeżeli ludzkość otworzy się na wiedzę zawartą w tych formach i zacznie je obserwować coraz bardziej świadomie, łatwiej będzie tę wiedzę przyswoić i zrozumieć! Im więcej kształtów zawiera dana formacja, tym bardziej stymuluje ona rozwój ludzkości. Formacje z ostatnich lat mają powodować coraz szybsze otwieranie się świadomości rodzaju ludzkiego.
Zapotrzebowanie na sztukę Janosha wzrasta zarówno w Holandii, jak i w innych krajach. Zaczęło się od pocztówek i wieczorów aktywacyjnych. W sierpniu 2004 roku otwarta została galeria przy Herenstraat 5 w Amsterdamie. Galeria ta jest całkowicie poświęcona sztuce Kodów Arkturiańskich. Hologramy dostępne są w formie pocztówek i powiększonych druków na pleksiglasie, a także w książkach.