SUNDAO. Starożytny trening umysłu i ciała

 

SUNDAO
starożytny trening umysłu, ciała i ducha

mistrz Jae – Sheen Yu

Esencja książki: Sztuka Sundao może stać się uzdrawiającą podróżą, odnalezieniem swojej duchowej ścieżki oraz zdrowia. Ma ona długą historię i jest głęboko zakorzeniona w koreańskiej kulturze. 9 tysięcy lat temu zapoczątkowali ją koreańscy mnisi, jest starożytna. Polega na trenowaniu umysłu, ciała i duszy. Integruje i harmonizuje nasze człowieczeństwo. Sundao jest połączeniem ćwiczeń fizycznych z formami oddychania przeponą. Dzięki tej praktyce wewnętrzne zasoby energii naszego ciała balansują się i regulują się. Nauka Sundao bazuje na zasadach wschodniej filozofii i medycyny. Zgodnie z nimi Qi – energia życiowa – jest tożsama z centralnym źródłem energii wszechświata. Opiera się na przeciwnościach Yin i Yang (pierwiastkach żeńskim i męskim) i Pięciu Elementach – Żywiołach (Wodzie, Ogniu, Drewnu, Metalu i Ziemi). Są one podstawą wszelkiego stworzenia, więc są też w nas. Odpowiednie ćwiczenia ciała i kontrola nad oddechem pozwalają je uruchomić i uzdrowić. Stanie się tak, jeśli uświadomimy sobie swoje połączenie z Kosmosem, czyli ze wszystkim co jest. Żeby ludzki system energii działał prawidłowo, musi zostać zsynchronizowany z energią wszechświata. Wtedy na nowo odkrywamy nasze prawdziwe JA.. Sundao, idąc za prawami, którymi rządzi się Qi, odrzuca zachodnie wierzenia w dualizm materialny i duchowy, w ciało i umysł. Nie oddziela świata materialnego od duchowego. Praktyka Sundao to wewnętrzna alchemia, która umacnia Qi w ciele. Dzięki temu złe samopoczucie fizyczne, emocjonalne, mentalne może zostać uzdrowione. Sundao posiada zwarte metody, dzięki którym może być praktykowane przez każdego. Dzięki tym ćwiczeniom napięcia i blokady w ciele, które są wynikiem traum i trudnych doświadczeń, zostają uwolnione. To nie wszystko – system immunologiczny uodparnia się, samopoczucie się polepsza, podobnie jak sen, wytrzymałość, trawienie, wygląd skóry, włosów, sylwetki. System treningu Sundao posiada trzy poziomy. Pierwszy skupia się na ciele fizycznym, drugi to przede wszystkim trening duchowy, a trzeci łączy umysł i ciało z wszechświatem. W książce mistrza Jae – Sheen Yu znajdziesz podstawy teoretyczne Sundao oraz jasne wskazówki, jak praktykować tą starożytną sztukę uzdrawiania.

Kim jest autor mistrz Jae – Sheen Yu? Od 30 lat praktykuje Sundao, integralne Chi-gong, Tai-chi i taoistyczną jogę. Prowadzi treningi Sundao oraz organizuje cykle spotkań i kursy w Europie, Rosji, Ameryce Środkowej i Wschodniej Azji.

Spis treści:
1. Wstęp
2. Sundao i Daoizm
3. Makrokosmos i Mikrokosmos: Przeznaczenie i Ludzkie Ciało
4. Yin i Yang, Teoria Pięciu Elementów, Meridiany Akupunktury
i Uzdrawianie
5. Teoria Oddychania Niższym Danchun i Kształtowanie Energii
6. Sztuka Oddychania Niższym Danchun
7. Głębokie Oddychanie i Skupienie Umysłu
8. Praktyka Sundao i Wewnętrzna Alchemia
9. Psychiczno-duchowe cechy Pięciu Elementów i ich związek
z Systemem Meridianów
10. I Ching, Taoistyczna Alchemia i Dwanaście Meridianów
11. Kanały Meridianów i Objawy Zatorów Energii
12. Zasady Sundao

Kup książkę w Krainie Zdrowia.