Przyszłość dla młodzieży


PRZYSZŁOŚĆ DLA MŁODZIEŻY

Omraam Mikhael Aivanhov

Esencja książki: Mnóstwo miłości, troski i uwagi jest w autorze książki dla młodych ludzi. We współczesnych czasach kładziemy nacisk na to, żeby edukacja intelektualna młodzieży była na najwyższym poziomie. Zresztą już dzieci w wieku przedszkolnym są w tym aspekcie zadbane. A to przecież nie wszystko – jest jeszcze znajomość własnej psychiki, umiejętność życia w relacjach, kontaktu z naturą czy wreszcie duchowa sfera życia. Aivanhov w swojej książce staje się nieocenionym przewodnikiem dla młodzieży a także dla tych, którym jej los nie jest obcy. Kolejne rozdziały podpowiadają, jak żyć rozważnie i jednocześnie kierując się sercem. Porusza takie tematy jak hart ducha i odnalezienie głębszego sensu w życiu. Nie omija tematu seksu, tłumacząc jak ważny jest szacunek do świętej energii seksualnej. W ogóle temat świętości przewija się często w słowach tego bułgarskiego mentora skierowanych do młodzieży. Świętość, Bóg, miłość – dobrze, żeby nie tylko młody człowiek, ale każdy z nas odszukał w swoim życiu tych znaczeń.

Kim jest autor Omraam Mikhael Aivanhov? Filozof, pedagog i mędrzec (1900-1986), który kontynuował dzieło swego wielkiego nauczyciela bułgarskiego Petera Deunova (1864-1944) lekarza, teologa i kompozytora, wirtuoza skrzypiec, twórcy PanEuRytmii. Obaj mistrzowie zajmowali się w swoich wykładach i dziełach miejscem i rolą człowieka we wszechświecie, naturze i społeczeństwie oraz pojmowaniem kultury, etyki, psychologii, medycyny i muzyki jako tworzywa duchowego. Dzieła ich budują w nas nową świadomość, wnoszą do duszy współczesnego człowieka ciepło i światło.

Spis treści:
1. Młodzież – ziemia w stadium tworzenia
2. Podstawy naszej egzystencji: wiara w Stwórcę
3. Poczucie świętości
4. Głos wyższej natury
5. Poszukiwanie właściwego kierunku
6. Studia nie wystarczają, żeby życiu nadać sens
7. Charakter znaczy więcej niż wiadomości
8. Panowanie nad sukcesami jak i nad niepowodzeniami
9. Rozpoznać aspiracje duszy i ducha
10. Boski świat jest naszą ziemią wewnętrzną
11. Dlaczego rodzimy się w danej rodzinie?
12. Korzystać z doświadczeń starszych.
13. Porównywać się z większymi, aby się rozwijać
14. Wola podtrzymywana przez miłość
15. Nie przyznawać się nigdy do przegranej
16. Nie upadać na duchu z powodu swoich braków
17. Prawdziwy artysta przyszłości
18. Swoboda seksualna?
19. Ochraniajcie poetyczność waszej miłości
20. Wejście do rodziny powszechnej