Wychowanie zaczyna się przed urodzeniem

WYCHOWANIE ZACZYNA SIĘ PRZED URODZENIEM

Omraam Mikhael Aivanhov

Esencja książki: Większość mężczyzn i kobiet, którzy przygotowują się do roli ojców i matek, wyobraża sobie, że ich możliwości ograniczają się do fizycznego wykonania tego, co jest potrzebne, by dziecko pojawiło się na świecie, uważa Aivanhov. Ponieważ słyszeli coś o prawach dziedziczenia, przypuszczają, że dziecko fizycznie i duchowo będzie podobne do swoich rodziców, do swoich dziadków, do wujka czy ciotki. Ale nie myślą, by mogli cokolwiek zrobić, ażeby pomóc lub przeszkodzić takiemu podobieństwu, ani też z góry wybrać, jakie to będzie dziecko. Otóż tutaj się mylą, bo rodzice mogą oddziaływać na dziecko, które ma zamiar wcielić się w ich rodzinie. Książka Aivanhova może być bardzo pomocna dla wszystkich tych, którzy chcą świadomie począć, urodzić i wychować dziecko. Warto sobie dogłębnie uzmysłowić, że dziecko jest najdelikatniejszą i najświętszą istotą. Jest też czystą energią, która przejmuje nasze uczucia, myśli, słowa, doświadczenia, tajemnice, ból, konflikty. Aivanhov nawołuje, żebyśmy poczuli współodpowiedzialność za duszę, której umożliwiamy wcielenie się na Ziemi w naszym towarzystwie. I radzi, jak to zrobić w najlepszy z możliwych sposobów.

Kim jest autor Omraam Mikhael Aivanhov? Filozof, pedagog i mędrzec (1900-1986), który kontynuował dzieło swego wielkiego nauczyciela bułgarskiego Petera Deunova (1864-1944) lekarza, teologa i kompozytora, wirtuoza skrzypiec, twórcy PanEuRytmii. Obaj mistrzowie zajmowali się w swoich wykładach i dziełach miejscem i rolą człowieka we wszechświecie, naturze i społeczeństwie oraz pojmowaniem kultury, etyki, psychologii, medycyny i muzyki jako tworzywa duchowego. Dzieła ich budują w nas nową świadomość, wnoszą do duszy współczesnego człowieka ciepło i światło.

Spis treści:
1. Najpierw uczyć rodziców
2. Wychowanie zaczyna się przed urodzeniem
3. Plan dla przyszłości ludzkości
4. Zajmujcie się waszymi dziećmi
5. Nowe rozumienie miłości matczynej
6. Magiczne słowo
7. Nigdy nie pozostawiać dziecka w bezczynności
8. Przygotować dzieci do ich przyszłego dorosłego życia
9. Chronić u dziecka poczucie cudowności
10. Miłość bez słabości
11. Wychowanie i kształcenie