Niebiańskie miasto. Komentarz do Apokalipsy


NIEBIAŃSKIE MIASTO
komentarz do Apokalipsy

Omraam Mikhael Aivanhov

Esencja książki: Istnieją liczne interpretacje Apokalipsy, ale według mnie żadna jeszcze nie dotknęła prawdy do głębi, pisze Aivanhov. Dlaczego? Jest wiele powodów, ale przede wszystkim dlatego, że zamiast widzieć w tej księdze tylko to, co istotne, to znaczy opis elementów i procesów życia wewnętrznego i kosmicznego, szukano tam rozpoznawania osób, krajów i wydarzeń historycznych. A więc oczywiście jakież błędy można było popełnić odnośnie czterech jeźdźców, bestii o siedmiu głowach i dziesięciu rogach, niewiasty ukoronowanej w gwiazdy, wielkiej nierządnicy, czy nowego Jeruzalem! Co poczynilibyście z Apokalipsą, jeśli nie pracowalibyście już wcześniej, aby uzyskać prawdziwe podstawy życia duchowego? Bo nie wystarczy zrozumieć intelektualnie symbole, lecz trzeba je ożywić w sobie. I dopóki nie wykonacie wcześniej pracy oczyszczenia, opanowania samego siebie i podniesienia wewnętrznego, pozostaniecie poza dostępem do cudowności Apokalipsy. Aivanhov w swojej książce odnosi się do ponadczasowych symboli Apokalipsy, które dotyczą każdego człowieka, uwzględniając zarówno jego indywidualność jak i Wszechjedność, wynikającą z boskości. Apokalipsa, podobnie jak życie Jezusa, jest dla niego metaforą duchowego rozwoju człowieka.

Kim jest autor Omraam Mikhael Aivanhov? Filozof, pedagog i mędrzec (1900-1986), który kontynuował dzieło swego wielkiego nauczyciela bułgarskiego Petera Deunova (1864-1944) lekarza, teologa i kompozytora, wirtuoza skrzypiec, twórcy PanEuRytmii. Obaj mistrzowie zajmowali się w swoich wykładach i dziełach miejscem i rolą człowieka we wszechświecie, naturze i społeczeństwie oraz pojmowaniem kultury, etyki, psychologii, medycyny i muzyki jako tworzywa duchowego. Dzieła ich budują w nas nową świadomość, wnoszą do duszy współczesnego człowieka ciepło i światło.

Spis treści:

1. Wizyta na Patmos
2. Wstęp do Apokalipsy
3. Melchizedek i nauka dwóch zasad
4. Listy do gmin w Efezie i Smyrnie
5. List do gminy w Pergamie
6. List do gminy w Laodycei
7. Dwudziestu czterech Starców i cztery święte Zwierzęta
8. Księga i Baranek
9. 144 000 sług Boga
10. Kobieta i smok
11. Archanioł Michael poskramia smoka
12. Smok ciska wodą na kobietę
13. Zwierzę, które wychodzi z morza i zwierzę, które podnosi się z ziemi
14. Święto zaślubin Baranka
15. Smok uwięziony na tysiąc lat
16. Nowe Niebo i nowa Ziemia
17. Niebiańskie miasto