Przebudzenie Pumy, Ścieżka Inicjacji Inków


PRZEBUDZENIE PUMY
Ścieżka inicjacji Inków

Mallku James Arevalo Merejildo

Esencja książki: Porywająca szamańska opowieść, która jest podróżą do pełnego tajemnic andyjskiego świata. Książka ukazuje zjawiska astronomiczne, obserwowane w  archeologicznych punktach w Andach. Przedstawia ich symboliczne znaczenie i związek ze starożytną kulturą Inków. Przebudzenie Pumy to przypadające na dzień 21 czerwca (w zimowe przesilenie) zjawisko świetlne, w wyniku którego cienie skał przybierają kształt Totemicznego Kota. Autor jako szaman Mallku wyrusza w podróż, by zgłębić drugie dno tego tajemniczego zjawiska. W ten sposób oddaje hołd dawnej świetności kultury swoich przodków. Kilka tysięcy lat temu, wśród andyjskich szczytów wznoszących się na wysokości 6-7 tysięcy metrów, zaczęły powstawać najbardziej rozwinięte kultury rdzennych mieszkańców Ameryk, m.in.: plemiona Tiahuanaco, Chavin, Nasca, Huari, Mochica (Chimu). Lud Tiahauanco czcił Pana Stworzenia (Wirakochę), a kult ten przetrwał mimo podboju Inków, którzy w XV wieku n.e. zajęli tereny zamieszkiwane przez to plemię. Inkowie i plemiona andyjskie zbudowali tolerancyjne społeczeństwo oparte na wspólnych wierzeniach. W społeczeństwie tym Wirakocha mógł żyć w pokoju bóstwem Inków Inti, czyli Słońcem. Kultury andyjskie, a w szczególności kultura Inków, przewyższały ówczesne potęgi kolonialne, Hiszpanię i Portugalię; jednak mimo to sześciomilionowe, wysoko rozwinięte państwo Inków zostało podbite, a świadectwa jego kultury brutalnie zniszczono. Wielkie budowle zostały zburzone, a lud brutalnie zmuszono do poddania się. Tak naprawdę dopiero zaczynamy rozumieć, na jak wysokim poziomie kulturowym, społecznym i cywilizacyjnym znajdowali się Inkowie, spadkobiercy całej kultury andyjskiej
W momencie najazdu Hiszpanów państwo Inków przewyższało Europę pod względem rozwoju rolnictwa, architektury i budowy dróg, a także poziomu wiedzy astronomicznej czy sztuki wytwarzania ceramiki. Inkowie nie posługiwali się pismem podobnym do tego, jakie znała Europa i Azja, wynaleźli tzw. pismo węzełkowe. Choć nie znali koła, ich trakty królewskie, długie na ok. 3500-4000 kilometrów, były lepszej jakości niż najlepsze wówczas w Europie drogi rzymskie. Nie znając zaprawy, potrafili wznosić budowle, które przetrwały częste w Peru trzęsienia ziemi, podczas gdy budynki hiszpańskie w tym samym miejscu rozpadały się jak domki z kart. Najlepszym tego świadectwem jest  magiczne Machu Picchu – miasto ukryte wśród gór, miejsce, w którym „ziemia łączy się z niebem”.

Pierwotna kultura andyjska przez tysiąclecia trwała jedynie w pamięci szamanów. Teraz, dzięki odkryciom peruwiańskich i amerykańskich naukowców, znowu zaczyna błyszczeć jak w swych najlepszych czasach.
Kim jest autor Mallku James Arevalo Merejildo? – Indianin z Ameryki Południowej, szaman, pisarz, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Andyjskich, uznany w Peru artysta malarz, ekspert w dziedzinie kosmicznego Feng Shui oraz medycyny naturalnej. Życiową misją Mallku jest przekazywanie przesłania jego duchowych przodków Inków. Uczestniczy w konferencjach i seminariach na całym świecie, wygłaszając wykłady. Prowadzi szamańskie rytuały, ceremonie oraz inicjacje z wykorzystaniem śpiewy, tańca i starożytnych instrumentów.

Spis treści:
Część pierwsza
Pacha, Wszechświat, Ziemia i człowiek
Część druga
Wąż, Kondor i Puma
Część trzecia
Przebudzenie Pumy, ścieżka inicjacji
Część czwarta

Machu Picchu, Kryształowe Miasto i Miasto Tęczy

Część artystyczna
Duchy Natury i magiczny świat naszych przodków