Chodźcie dopóki macie światłość


CHODŹCIE, DOPÓKI MACIE ŚWIATŁOŚĆ

Omraam Mikhael Aivanhov

Esencja książki: „Musimy służyć temu wszystkiemu, co jest w nas najszlachetniejsze, najczystsze, najjaśniejsze. Oto, co oznacza być sługą Boga. Wszyscy ludzie noszą w sobie ten poryw do światła, ale stawiają mu przeszkody, bo idą na łatwiznę”, pisze w swojej książce Aivanhov. Jest zdania, że życie swoim światłem wymaga nauki, ćwiczeń, przygotowania. To między innymi nauka, żeby nie martwić się o jutro, żyć teraźniejszością, żyć w harmonii z całym stworzeniem, pokonać lęk przed śmiercią. Uzmysłowić sobie dogłębnie i poczuć, że życie jest wieczne, więc całkowicie można oddać się do dyspozycji Boga. W sposób jasny, z pozycji mentora, który posiadł Wyższą Wiedzę, doradza jak to robić, jak żyć. Jak wykorzystać swój boski potencjał. Egzystencja to długi łańcuch chwil, które należy przeżyć świadomie, jedną po drugiej. Wszystkie wysiłki, które podejmujecie, wpisują się w Księgę Życia i dzięki nim, ileż to błogosławieństw wasz czeka! Aivanhov prowadzi nas, by wejść głębiej siebie. Tam, gdzie jest światło. By odkryć właściwą drogę. Jest to Bóg odkryty w każdym z nas.

Kim jest autor Omraam Mikhael Aivanhov? Filozof, pedagog i mędrzec (1900-1986), który kontynuował dzieło swego wielkiego nauczyciela bułgarskiego Petera Deunova (1864-1944) lekarza, teologa i kompozytora, wirtuoza skrzypiec, twórcy PanEuRytmii. Obaj mistrzowie zajmowali się w swoich wykładach i dziełach miejscem i rolą człowieka we wszechświecie, naturze i społeczeństwie oraz pojmowaniem kultury, etyki, psychologii, medycyny i muzyki jako tworzywa duchowego. Dzieła ich budują w nas nową świadomość, wnoszą do duszy współczesnego człowieka ciepło i światło.

Spis treści:
1. By nie musieć już sobie więcej mówić: gdybym by wiedział!
2. „Niech lewica nie wie, co czyni prawica”
3. Program na dzień i na wieczność
4. „Nie martwcie się o jutro”
5. Jedynie teraźniejszość należy do nas
6. Zanim zajdzie słońce
7. Przejście na tamten świat
8. Życie bez granic
9. Sens rytuałów pogrzebowych
10. Nasze relacje z duchami rodzinnymi
11. Czym jest wola Boża?
12. W służbie Bożemu pryncypium
13. Wznieść się do ołtarza pańskiego
14. Nie ustawajcie w marszu!
15. U progu nowego roku