Fun Body English

 

Krzysztof Wirpsza

 zapraszają na intensywny kurs języka angielskiego

FUN BODY ENGLISH 
Angielski przez Zabawę i Ruch
 
 warsztaty języka angielskiego dla dorosłych
 Poznań
12 – 17 lipca; 16-21 sierpnia i 23-28 sierpnia 2010
 
Nauka angielskiego jest łatwa i nie wymaga żadnych szczególnych uzdolnień. Całe lata jednak wpajano nam, że aby nauczyć się, trzeba siedzieć nieruchomo i bardzo się starać.
W praktyce – jest zupełnie odwrotnie. Cała rzecz w tym, by odciążyć umysł od nieustannego wysiłku i kontroli, i skierować go na coś praktycznego i twórczego. Gdy uczymy się, z naturalną ciekawością realizując swoje twórcze pomysły, znika lęk przed kompromitacją i zaczynamy mówić!
Warsztaty składają się z sześciu spotkań po pięć godzin zegarowych, wliczając w to przerwy. Będą prowadzone głównie w języku angielskim, z naciskiem położonym przede wszystkim na swobodne wyrażanie myśli i emocji, a nie na poprawność językową. Nauka słów i zwrotów przebiegać będzie naturalnie, przez porozumiewanie się uczestników w czasie zajęć, a także uczestniczenie w dowcipnych projektach, których celem jest wymyślenie, opracowanie lub odegranie rozmaitych zjawisk i zdarzeń. Towarzyszą temu specjalnie dobrane ćwiczenia relaksujące oraz aktywizujące, oparte o muzykę, dźwięki, kolory, a także rozpoznawanie zapachów i smaków.

Metoda FunBodyEnglish została opracowana przez Krzysztofa Wirpszę w oparciu o dramę J. Moreno, Odyseję Umysłu S. Micklusa oraz arteterapię. Powstała podczas wieloletniej pracy z młodzieżą i dorosłymi w Indiach, Włoszech oraz Polsce. Metoda opiera się na nauce języka angielskiego przez twórczą zabawę, to znaczy improwizację i rozmaite gry towarzyskie. Elementem metody są etiudy aktorskie i wizualizacje, w trakcie których grupa bawi się, spędzając przyjemnie czas, a jednocześnie intensywnie praktykując angielskie słowa i zwroty. Dzięki ciągłemu wykonywaniu zadań twórczych i prezentowaniu ich przed grupą, blokady w mówieniu dosłownie rozpuszczają się na naszych oczach. Wtedy możemy wreszcie zacząć komunikować się swobodnie po angielsku, pewni, że to co powiemy, zostanie zrozumiane.

Zapraszamy dorosłych na warsztaty w języku angielskim prowadzone metodą FunBodyEnglish. Od uczestników wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację. W praktyce oznacza to przynajmniej dwa lata aktywnej nauki lub adekwatny okres żywego kontaktu z językiem. Wymagamy także chęci, zapału i koncentracji do samodzielnego oraz zespołowego wykonywania złożonych i ciekawych zadań twórczych.

Prowadzący warsztaty, Krzysztof Wirpsza jest dyplomowanym nauczycielem jęz. angielskiego, twórcą metody FunBodyEnglish http://www.funbodyenglish.pl/, trenerem Odysei Umysłu i rozwoju osobistego. Przez wiele lat podróżował po świecie i poszukiwał swojej drogi życia. Jego hobby to pisanie, głównie prozy, okazjonalnie poezji. Jest przekonany, że ogromne znaczenie w szybkości przyswajania materiału w nauce języka ma umiejętne zastosowanie Wyobraźni i Emocji. Od kilku lat prowadzi w Polsce warsztaty technik komunikacyjnych min. innymi metodą Sedony i Diad Komunikacyjnych.

Miejsce: ul. Nowina 36, Poznań

Czas:
12 – 17 lipca 2010
***
16-21 sierpnia 2010
***
 23-28 sierpnia 2010
***
Cena: 600 zł od osoby

Informacje i zapisy:

 

Zapraszamy serdecznie

zespół WENY