Peter Ganew i Michał Karasiewicz grają utwory Petyra Dynowa

6 października 2009 13:50
 
Dzięki współpracy z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu PETERA GANEVA który z akompaniamentem fortepianowym Michała Karasiewicza wykonał utwory Petera Dynova. Koncert odbył się 5 października 2009 w siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Świętosławskiej.
PETER GANEV:
jest skrzypkiem, kompozytorem, dyrygentem i jednym z wiodących autorytetów w dziedzinie muzyki Petyra Dynova. Ukończył Narodową Akademię Muzyczną w klasie sławnego bułgarskiego skrzypka Prof. Georgi Badeva. Przez wiele lat grał na drugich skrzypcach w orkiestrze w filharmonii w Sofii, a następnie w komnacie zespołu „Soliści Sofii”. Aktywnie koncertuje solo i w różnych zespołach. Gra także muzykę baroku na różnych instrumentach muzycznych. Był dyrygentem Chóru „Bogomili” przez 10 lat. Jako kompozytor stworzył aranżacje polifoniczne muzyki Petyra Dynova dla chóru, orkiestry i różnych zespołów. Jako skrzypek, dyrygent i pianista Peter Ganev zorganizował i wystąpił w setkach koncertów w Bułgarii i za granicami oraz nagrał liczne CD z muzyką.
Muzyka Petyra Dynowa:
Utwory autorstwa Petyra Dynowa, nie tylko te towarzyszące tańcom PanEuRytmii, niezmiennie wyrażają i przekazują boską myśl obecną w naszym świecie, jej piękno, mądrość i prawdę – trzy zasady, według których żył i nauczał Mistrz.
Dzisiaj uważamy muzykę za rodzaj sztuki lub rozrywkę. Nowa muzyka duchowa – muzyka nowej ery, której jednym z prekursorów jest Petyr Dynow – stawia sobie wyższe cele. Została stworzona jako metoda uwznioślenia ludzkiej natury, a także sposób na wykreowanie odpowiedniej atmosfery, w której mogą się ujawnić jedynie najwyższe energie.
Muzyka ta oswaja „dzikie zwierzęta”, czyli zwierzęce namiętności ludzkiej duszy, ma moc, by stopić lód i nienawiść oraz by ochronić człowieka przed niekorzystnymi sytuacjami, pozwala nam kontaktować się z najwyższą harmonią natury i wszechświata.
Jak mówił sam Petyr Dynow: „Muzyka jest najbardziej genialnym wyrazem rozumności panującej na ziemi i jeśli ktoś uważa, iż może rozumnie bez niej żyć, sam siebie okłamuje. Muzyka powinna być podstawą wychowania i kształcenia. Szczęście człowieka zależy od Muzyki”.
Nowa strona PanEuRytmii: klik!