Czym jest PanEuRytmia?

 
 
PanEuRytmia jest świętym tańcem. Jej muzyka i ruchy zostały opracowane przez Mistrza Petra Konstantinova Deunov (Beinsa Douno, 1864–1944, Bułgaria) Fundamentalnymi zasadami jego nauczania są: Miłość, Mądrość i Prawda.

 

Miłość przynosi życie. Mądrość przynosi wiedzę i światło, które pomaga poznać prawa natury. Prawda lśniąca wewnątrz duszy przynosi wyzwolenie od wszelkiej słabości i skazy.
Nie ma niczego wspanialszego od tych trzech zasad; nie ma prostszej i pewniejszej drogi. W tych trzech zasadach leży zbawienie świata.
Beinsa Douno

 

Słowo PANEURYTMIA oznacza „najwyższy rytm kosmosu”: PAN oznacza całość, wszystko, kosmos; EU oznacza prawdziwą, nadrzędą istotę (esencję), z której wszystko powstaje; Rytm oznacza powtarzalność lub regularność ruchu.
Każde ćwiczenie „paneurytmiczne” posiada swoje symboliczne znaczenie i wyraża szczególną myśl, uczucie lub działanie. Odzwierciedla także Boskiego Ducha. PanEuRytmia jest harmonijnym i twórczym przejawianiem się Boskości we Wszechświecie. Koło taneczne symbolizuje zarówno wspaniałe koło życia, piękno i jedność, jak i ludzką świadomość dążącą do doskonałości.
PanEuRytmia poprawia zdrowie fizyczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe. Wzmacnia mięśnie i kości, zwiększa wydolność organów i reguluje ich funkcjonowanie. Usprawnia oddychanie, poprawia krążenie krwi i działanie układu nerwowego. Odmładza i kształtuje piękną sylwetkę.
Wykonując ćwiczenia świadomie, dostrajamy się do rytmu Kosmosu, co sprawia, że nasze talenty i uzdolnienia zaczynają rozkwitać i uaktywniają się. PanEuRytmia stymuluje także rozbudzenie i rozwój duchowych darów, takich jak łaska, współczucie, miłość, wiara i nadzieja.
Ten święty taniec rozwija nasze uzdolnienia muzyczne i wrażliwość na muzykę; umożliwia kontakt z istotami świetlnymi i aniołami, które nas inspirują, oświecają i wspierają w naszym duchowym rozwoju. PanEuRytmia przyczynia się do ekspansji świadomości, przebudzenia kosmicznej wszech-świadomości i zjednoczenia ludzi poprzez zharmonizowanie naszej indywidualnej i zbiorowej energii.
PanEuRytmia wytwarza silne centrum przekazywania Miłości, Pokoju i Harmonii naszym duszom, wzywając wszystkich do wejścia na Drogę Boskości i przynosząc ludzkiej duszy życie, moc, radość, szczęście i piękno.
Jest to wspaniała metoda transformacji i przygotowania naszych ciał, umysłów i serc do wejścia w nową kulturę – kulturę pokoju, wolności, sprawiedliwości, harmonii, miłości i braterstwa. Łączy nas z zasobami natury, umożliwiając odbiór życiodajnej energii. Kiedy przepływa przez nas Boska energia, nasze ciała, umysły i serca ulegają przemianie. W ten sposób przygotowujemy się do nowej kosmicznej wiosny, która przybywa na naszą ukochaną planetę.

 

…PanEuRytmia jest kluczem do mojego nauczania, które przynosi pokój ludzkiej duszy. Wspaniałe Dusze muszą otrzymać ten klucz od ciebie: trzeba im go dać, aby mogły otworzyć drzwi i podać pomocną dłoń duszom ciągle zanurzonym w świecie zapomnienia. Świadomość tych istot zostanie oświecona, zrozumieją one prawdziwe znaczenie swojego życia. Ewoluujące dusze zaszczepią w nich Miłość, która będzie nowym impulsem dla ich aspiracji: od regresu do ewolucji; od niekończących się wojen do wiecznego pokoju; od nienawiści do Boskiej Miłości; od egoizmu do altruizmu.
            Śpiewajcie i tańczcie PanEuRytmię, a moje błogosławieńswo będzie z wami.
             Beinsa Douno