Ardella Nathanael

Ardella Nathanael
 
Ardella Nathanael jest prawdziwą obywatelką świata. Wychowała się we Wschodniej Afryce w Caribbean (jej rodzice mają pochodzenie angielskie i francuskie), studiowała na uniwersytetach w Londynie, Cambridge, Heidelbergu i w Paryżu, z wyróżnieniami ukończyła filologię romańską i germanistykę, a następnie uzyskała Dyplom Studium Pracy Socjalnej w Londyńskiej Szkole Ekonomii.
Prawie od 10 lat Ardella Nathanael mieszka w Londynie, jest nauczycielką, pracownikiem socjalnym i adwokatem do spraw rodzinnych. Doskonale włada językiem angielskim, francuskim i niemieckim, naucza w tych językach na wszystkich poziomach, a ponadto pracuje jako tłumacz symultaniczny dla Światowej Rady Kościołów i Światowej Federacji Studentów Chrześcijańskich w Austrii, Anglii, Francji, Szwecji i w Niemczech.
Od czasów młodości Ardella interesuje się duchowymi tradycjami i tańcem. Uczyła się różnych form tańca, m.in. klasycznego baletu, tańca ludowego, tańca Sufi i Kathak Kali. W Londynie prowadziła wiele terapii indywidualnych i lekcji medytacji, przez pięć lat pracowała dla Brytyjskiego Stowarzyszenia Medytacyjnego.
Od roku 1983 Ardella studiuje PanEuRytmię. Przeciwstawiła się komunistycznemu reżimowi w Bułgarii, ucząc się PanEuRytmii na tajnych spotkaniach, zapoczątkowanych przez założyciela, Petera Deunov. W roku 1986 przyczyniła się do rozpowszechnienia PanEuRytmii w Europie i Wielkiej Brytanii i sponsorowała pracę dwóch bułgarskich nauczycieli.
Ardella Nathanael uczy PanEuRytmii od 1988 roku. Tysiące ludzi w różnym wieku zapoznała z mocą tkwiącą w tym „Tańcu Duszy”. Prowadzi wykłady i naucza w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Europie, Brazylii i Kostaryce.