O nas

Drodzy Czytelnicy!

Celem wydawnictwa WENA jest promocja zdrowia fizycznego i psychicznego w każdym możliwym wymiarze. Dobór tematyki jest nieprzypadkowy – wynika z zastosowania przez nas, redaktorów, odpowiedniego klucza. Książki opatrzone naszym logo traktują o człowieku jako biologiczno-duchowej całości  i  zdrowiu, w szerokim tego pojęcia znaczeniu. Przybliżając niezwykłe tezy, ciekawe opracowania, sprawdzone metody oraz skuteczne terapie specjalistów z całego świata, wskazują ścieżki do poprawy jakości życia.

Nie jesteśmy wydawnictwem komercyjnym. Chcemy być postrzegani jako skarbnica wiedzy, edukować, uświadamiać, ale przede wszystkim służyć Czytelnikom pomocą na drodze ku osiągnięciu harmonii życiowej.

WENA działa w ścisłej współpracy z renomowanym w Polsce i na świecie Instytutem Wiedzy Waleologicznej (łac. „Vale!” oznacza „Bądź zdrów!”), który od kilkunastu lat zajmuje się tak bliską nam tematyką prozdrowotną – zatrudnia wybitnych terapeutów, praktyków medycyny komplementarnej, organizuje szkolenia, podnoszące kwalifikacje zawodowe lekarzy, psychologów, coachów, psychoterapeutów oraz treningi rozwoju osobistego. Instytut Wiedzy Waleologicznej wyznacza nowe trendy w Polsce, promując światowe hity, takie jak: Recall Healing (Totalna Biologia), The Journey, Biologika, fizyka kwantowa, badania pola energetycznego człowieka i jego otoczenia, Time Waver, floating, No Gravity i wiele innych.

Pamiętajcie – nigdy nie jest za późno, by odmienić swoje życie.  Wszystko zależy tylko od nas samych… Bądźcie zdrowi – Valete!

Redakcja Wydawnictwa

WENA Studio Twórczej Ekspresji

Partnerzy: