Kamień filozoficzny

KAMIEŃ FILOZOFICZNY
od Ewangelii do traktatów o alchemii

Omraam Mikhael Aivanhov

Esencja książki: Na Ewangelie można spojrzeć z różnych perspektyw. Wydawać się może, że to jedynie opowieść o życiu Jezusa. Tak. Ale etapy jego życia, od urodzenia aż po śmierć i zmartwychwstanie, można potraktować jako metaforę rozwoju każdego człowieka przebiegającego od materii do ducha, od więzienia dualizmu, gdzie obowiązuje wiara w dobro i zło do wyzwolenia płynącego z poczucia, że jest jeden Bóg, jedna Moc i wiedzy, że człowiek jest miejscem, w którym widoczna jest boskość. Co robimy na ziemi, z jakiego powodu zstąpiliśmy na nią, zastanawia się Aivanhov. Z istotnej przyczyny – by badać materię i pracować z siłami, które ją kreują. Jesteśmy duchami, którym dano ciało, by działać w materii. Ona należy do istoty Boga, jest boską siłą. Nie warto ani z nią walczyć, ani o nią zabiegać, ale też błędem byłoby wyrzekanie się jej. Jak postępować z materią uczy nas święta alchemia, która podpowiada jak pracować z własnym wnętrzem, by ołów (czyli nasze ziemskie uwarunkowania, jakim są ból, złość, wstyd, zazdrość i inne negatywne emocje) zamienić w złoto – bezwarunkową miłość. Kiedy przejdziemy przez ten proces materia samoistnie ułoży się w naszym życiu według większego Boskiego Planu. Aivanhov w książce „Kamień filozoficzny” przedstawia swój pogląd na tę fascynującą podróż jaką jest zgłębianie siebie w kontekście tego, co nas otacza.

Kim jest autor Omraam Mikhael Aivanhov? Filozof, pedagog i mędrzec (1900-1986), który kontynuował dzieło swego wielkiego nauczyciela bułgarskiego Petera Deunova (1864-1944) lekarza, teologa i kompozytora, wirtuoza skrzypiec, twórcy PanEuRytmii. Obaj mistrzowie zajmowali się w swoich wykładach i dziełach miejscem i rolą człowieka we wszechświecie, naturze i społeczeństwie oraz pojmowaniem kultury, etyki, psychologii, medycyny i muzyki jako tworzywa duchowego. Dzieła ich budują w nas nową świadomość, wnoszą do duszy współczesnego człowieka ciepło i światło.

Spis treści:
1. O interpretacji świętych Pism
2. „Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym…”
3. „Jesteście solą ziemi”
4. „A jeśli sól zatraci swój smak…”
5. Poczuć smak soli: miłość boża
6. „Jesteście światłością świata”
7. Sól alchemików
8. „I jak wszystkie rzeczy są i pochodzą od Jednego”
9. Praca alchemiczna:3 nad 4
10. Kamień filozoficzny, owoc mistycznej więzi
11. Regeneracja materii: krzyż i tygiel
12. Rosa majowa
13. Wzrost ziarna boskiego
14. Złoto prawdziwej wiedzy: alchemik i poszukiwacz złota